Info BE-utbildning

Välkommen till utbildning för BE-behörighet

 

Teori och Praktik

Först pluggar du och gör teoritester. Sen genomför du teoriprov vid Trafikverket. När du har gjort det så bokar vi praktisk utbildning och körprov.

 

Teoriutbildning

Teorin lär du dig genom böcker. Sen testar du dina kunskaper via elevcentralen.se  både genom Plugga och Sluttester. Det finns teorilektioner för grundteorin som är webbaserade. Se mer på https://gerthsbo.se/info-teori-online/ använd lösenord: teori

Gör lite teori så du själv kan göra en bedömning av hur långt tid du behöver innan provet på trafikverket. Sen kontaktar du kontoret på 0709-609904 och kommer överens med oss om bokning av provet.

 

IMG_2360

OBS: 5 st godkända Sluttester

Du ska ha gjort minst 5 st godkända slutprov i appen/elevcentralen minst 2 veckor innan ditt teoriprov vid Trafikverket. Gör du inte det så riskerar du att vi avbokar både teori och körprov.

Hör av dig till oss om du känner att teorin är svår så kan vi försöka hjälpa dig. Ju tidigare du säger till desto lättare är det.

Innan du gör Sluttest så ska du gjort allt i Plugga, både kunskapsinhämtning och frågor. Du bör ha minst 80 % godkänt på frågorna till avsnitten i Plugga.

 

 

Teorins olika steg i appen

Teoriprovet vid Trafikverket

Viktigt vid teoriprovet vid Trafikverket

  • Du måste ha med godkänd legitimation.
  • Du ska vara vid Trafikverket Se adress på länk

Se mer info på https://www.trafikverket.se/korkort/ta-korkort/fore-provet/

Är du osäker på något så kontakta oss, info@gerthsbo.se el 0709-609904.

 

 

rhdr